Justyna Galant

Justyna Galant urodziła się w Łodzi. Studiowała w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem prof. Janusza Grzelązki oraz prof. Kazimierza Gierżoda otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

Pierwsze osiągnięcia artystyczne pianistka rozpoczęła już w okresie szkolnym zdobywając I Nagrodę na Konkursie Młodych Pianistów, a także Nagrodę I stopnia na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Współczesnej oraz Nagrodę na Konkursie im. K. Szymanowskiego w Łodzi.

Pianistka jest laureatką Międzynarodowego Konkursu im. Miłosza Magina w Paryżu. W tym samym roku wzięła udział w Koncercie Roku w Warszawie, poświęconym Witoldowi Lutosławskiemu.

Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz Rządu Francuskiego. Ukończyła studia pianistyczne w Paryżu w Ecole Normale de Musique pod kierunkiem Victorii Melki i otrzymała dyplom tej uczelni z wyróżnieniem. Studiowała również w Szwajcarii , w Konserwatorium fur Musik und Theater w Bernie w klasie fortepianu Tomasa Herbuta i klasie kameralistyki Eriki Radermacher.  Brała udział w wielu mistrzowskich kursach pianistycznych pracując pod kierunkiem m.in. Tatiany Szebanowej, Haliny Czerny-Stefańskiej, Rudolfa Buchbindera.  

Justyna Galant występuje także w duecie fortepianowym, wspólnie z pianistą Filipem Wojciechowskim. Pianiści dokonali nagrania płyty z koncertu w Berlinie dla niemieckiej firmy „Sachsische Tontrager”, na której obok utworów J. S. Bacha, L.van Beethovena, F. Chopina znalazło się Divertimento Miłosza Magina dedykowane obojgu artystom. Artystka założyła trio fortepianowe „Trio Galant”, które również nagrało płytę dla firmy DUX, będącą rejestracją koncertu w Berlinie.

Jako solistka i kameralistka Justyna Galant koncertuje w kraju i zagranicą m.in. w większości krajów Europy – we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Finlandii, jak również w Azji i Stanach Zjednoczonych.  Z okazji Roku Chopinowskiego artystka wystąpiła z serią koncertów w Chinach i Japonii prezentując projekt „Chopin-New Paradigm”, obejmujący aranżację utworów F. Chopina na trzy fortepiany.  Wśród artystycznych osiągnięć pianistki są również nagrania dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. 

Justyna Galant zapraszana jest jako wykładowca kursów i warsztatów zarówno w Polsce jak i zagranicą jak również jako juror ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych.  Wspólnie z Fundacją Pro Juventus pianistka podejmuje działalność na rzecz edukacji kulturalnej i rozwoju młodych talentów w Polsce. Jest pomysłodawcą i organizatorem Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego w Turznie, gdzie pełni funkcję dyrektora artystycznego.

  
Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie im. F. Chopina w Białymstoku i piastuje stanowisko kierownika sekcji w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Jej uczniowie zdobywają czołowe nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego, który został otworzony na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.